Historien fra begyndelsen

Den spæde start af spejderhytten i Bredeådal skal findes tilbage i 1967 Tønder Spejdernes tropsfører Flemming Birkvad, ønskede en stor spejderlejr til Tønder området hvor han desuden var kolonnechef – under grænsedivisionen. Grænsedivisionen blev ledet af Jens Schmidt, Nordborg.

 

Jens Schmidt gav sin tilladelse til at afholde en divisionsturnering i Marsklandet. Martin Quist, Løgumkloster, Erwin Petersen, Løgumkloster og Flemming Birkvad, Tønder, iværksatte en undersøgelse for at finde det bedst egnede sted til en lejr for 2-300 spejdere.

 

Valget faldt på et tørt beliggende område i Bredeådal, som havde alle herlighedsværdierne; nemlig vand, skov, og mark. Afstanden til kolonnens spejder byer var også ideel. Spejderne kunne nå området med én dags cykling.

Man indgik derfor en lejekontrakt med arealets ejere, for en 10 dages periode i sommeren 1967.

 

Divisionsturneringen var vellykket. En god oplevelse for alle implicerede, området blev afleveret til udlejer i ordentlig stand.

 

Flemming Birkvad havde under afviklingen af turneringen fået den tanke, at området ville være ideelt som fast sted for kolonnens spejdere.

 

Den tanke faldt i god jord hos de øvrige og Flemming Birkvad indledte samtaler med ejeren af jorden hvor nu spejderhytten ligger (dengang ca. 1,5 hektar)

Forhandlingerne blev afsluttet med succes, idet der blev lavet skøde på området for kr. 1,00 i 1969.

 

I 1971 fik man tilbudt en gammel barak der havde tjent som fængsel i Renbæk Statsfængsel. Den blev aftalt flyttet til Brededal som stedet var blevet døbt.

 

Dette skete i løbet af det næste år ved hjælp af spejdere og forældre fra hele området. Forældrene lagde især køretøjer til for at transportere gods og spejdere. Et kuriosum er at der i 1972 var olie-krise med kørselsforbud for privatbiler. Dette løstes ved at rutebilejer Hans Jørgen Fischer i weekends kørte spejderne til og fra arbejdsstederne med sine busser.

 

I 1972 fik Flemming Birkvad byggetilladelse for barakken ved at indsende et fotografi (Mogens Gabs) af den barak som skulle genopføres.

 

Under Erwin Petersens ledelse blev brædder og tømmer fra Renbæk samlet til en spejderhytte. Der måtte laves helt nye spær. Fundamenter og el-arbejde samt vand blev udført af professionelle. Byggetiden var ca. 1 år. I 1974 kunne den gamle del af den nuværende hytte indvies.

 

Overnattende spejdere måtte nøjes med rullemadrasser på gulvet.

 

I 1984 blev hytten udvidet, og endnu en udvidelse blev lavet i 2012, hvor hytten fik sin nuværende størrelse.

 

Dette skete på foranledning, Erwin Petersen, H.J. Christensen, Skærbæk og Ole Isaksen, Løgumkloster.

 

Man anvendte hovedsageligt professionel arbejdskraft, finansieret af Spejderfonden samt støttemidler fra banker og private. Der blev tillige optaget kreditforeningslån.

 

I 1987 blev forhandlingerne indledt om tilkøb af en tidligere grusgrav samt en tilgrænsende mark.

 

Efter tingbogen forelå i 1993 så et samlet areal på 8,50 ha, hvilket er den arealstørrelse som den selvejende institution Bredeådal ejer i dag.

 

I forbindelse med tinglysning af vejret på stisystemet langs Bredeådalen mellem Løgumkloster og Bredebro, er der fra institutionens side givet lov til at færdes til fods over institutionens jord således, at stisystemet er tilgængelige fra landevejen ved Bredeådal Hytten. Det er tillige givet lov til benyttelse af parkeringspladsen ved institutionens hytte.