Bredeådals bestyrelse

Bestyrelsen består af udpegede medlemmer fra Tønder Spejderne, Skærbæk Spejderne, Kloster Spejderne og Sct. Georgsgildet. Desuden udpeger institutionens generalforsamling to medlemmer.

Bo Kragelund, formand - valgt af generalforsamling

Finn Hybschmann - DDS Tønder

Marianne Rasmussen - DDS Tønder

Benny Schmidt - DDS Skærbæk

Verner Motzkus - DDS Skærbæk

Daniel Brodersen - DDS Løgumkloster

Carsten Warncke Brokholm - DDS Løgumkloster

Knud Erik Holm - Sct. Georgs Gilderne

Else Friis - Kassérer og udlejer 
Glenny Sloth Ketelsen - valgt af generalforsamling