Fotoalbum

I forbindelse med stormfald i Brede å Dal i januar 2007 er der gennemført oprydningsarbejde i 2 week-ender med deltagelse af :

Finn Herkert (der også leverede nødvendigt entreprenørmateriel)
Jens Ellekjær
Jon Poulsen
Jacob Hahn
Bjarne Riemke

Vedlagt billedmateriale fra oprydningsarbejdet er udlånt af Jon Poulsen - der vil efterfølgende blive indlagt billeder som vier området efter oprydning.